IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 12. ročník DO 2019/2020 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

  • kategória A, B - úlohyriešeniaodpoveďový hárok
  • kategória C - úlohy (maďarská verzia), riešeniaodpoveďový hárok (maďarská verzia) 
  • kategória D - úlohy (maďarská verzia), riešeniaodpoveďový hárok (maďarská verzia) 
  • kategória E - úlohy (maďarská verzia), riešenia, odpoveďový hárok (maďarská verzia) 

Celoštátne kolo DO

  • kategória A, B - úlohy, riešenia, odpoveďový hárok
  • kategória C - úlohy, riešenia, odpoveďový hárok
  • kategória D - úlohy, riešenia, odpoveďový hárok

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov