IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 5. ročník DO, 2012/2013 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády: 3. – 5. 5. 2013, Bratislava

 
Výsledkové listiny:


Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR získal Matúš Kaščák, Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov