IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 5. ročník DO, 2012/2013 / Celoštátne kolo / Zoznam postupujúcich súťažiacich do celoštátneho kola DO

Zoznam postupujúcich súťažiacich do celoštátneho kola DO

Bratislavský kraj:  

Bielesz Adam, Malacky, A
Červenka Adam, Bratislava, B  
Kalafut Juraj, Bratislava, B
Rybár Samuel, Bratislava, C
Póorová Simona, Bratislava, D

Trnavský kraj:

Gajarová Dagmar, Cerová, C
Struková Alica, Hlohovec, D

Trenčiansky kraj:

Matiaško Jozef Mário, Prievidza, A
Gažová Katarína, Púchov, A
Podskubová Paulína, Trenčín, C
Staňo Peter, Myjava, D

Nitriansky kraj:

Lovász Szabolcs, Komárno, A
Fulín Michal, Topoľčany, A
Streshkova Stefanova Neli, Komárno, C
Horváth Adam, Nitra, D

Banskobystrický kraj:

Švikruha Peter, Brezno, B
Hrončeková Alexandra, Lučenec, C
Molnárová Ľubica, Lučenec, D

Žilinský kraj:

Mičurová Gabriela, Žilina, A  
Plávka Dominik, Ružomberok, A
Sadlek Lukáš, Čadca, B
Hadidová Gabriela, Čadca, B
Mucha Tomáš, Žilina, C
Gulašová Petra, Liptovský Hrádok, D

Prešovský kraj:

Kaščák Matúš, Levoča, A
Sabolová Lýdia, Prešov, A
Zápotocký Jakub, Medzilaborce, B
Mochnacká Katrína, Bardejov, B
Romanová Alexandra, Vranov nad Topľou, C
Murčinko Filip, Prešov, D

Košický kraj: 

Mikuš Dávid, Michalovce, A
Gőndőr Oliver, Košice, A
Spišák Ondrej, Košice, B
Bajtošová Lucia, Spišská Nová Ves, B
Pačay Lukáš, Košice, C
Chromá Adriana, Michalovce, D

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov