IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO

EUSO

EUSO - European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy,  zamerané na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami. Koordinátorom súťaže za Slovenskú republiku je – pozri Adresár.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov