IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / 14. ročník 2015/2016

14. ročník 2015/2016

 

V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2016 v Tartu – Tallin, Estónsko sa uskutočnil 14. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách.

Na súťaži sa zúčastnilo 24 krajín, čo predstavovalo 48 družstiev. Hosťujúca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá.

Opäť sa ukázalo, že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín, Celkovým súčtom bodov oboch družstiev sa Slovensko umiestnilo na 5. mieste..

Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je známkou tradične vysokej kvality práce s nadanými študentmi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci predmetových olympiád. Naša reprezentácia získala doposiaľ jedno absolútne víťazstvo (2005), 5 x zlatú medailu, 15 x striebornú medailu a 3 x medailu bronzovú.

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Kodani, Dánsko v termíne 7. 5. - 14. 5. 2017. 

 

Zoznam dospelých účastníkov:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., EF, Žilinská univerzita, Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina – fyzika a národný koordinátor
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia
RNDr. Anton Sirota, PhD., FCHPT, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Bratislava – chémia

 

Zoznam súťažiacich:

Družstvo A – bronzová medaila

Andrej Tekel, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – biológia
Filip Farkaš, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno – chémia
Martin Marek, Gymnázium J. Hronca, Bratislava – fyzika

Družstvo B – zlatá medaila

Jurajk Michalec, Gymnázium M. Hodžu, Sučany – biológia
Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – chémia
Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – fyzika

 

 

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov