IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / 15. ročník 2016/2017

15. ročník 2016/2017

 V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2017 sa v Kodani, Dánsko uskutočnil 15. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO).

Na súťaži sa zúčastnilo 24 krajín, čo predstavovalo 48 družstiev. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá za doprovodu troch vedúcich pedagógov.

Naša krajina opäť potvrdila, že patrí k európskej špičke v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín. Obe družstvá si z Dánska odniesli strieborné medaily!  

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Slovinsku. Slovensko bude organizovať túto olympiádu v roku 2020, kedy budeme na Slovensku hostiť tých najlepších študentov z Európy pre oblasť prírodných vied.

euso%20delegacia

 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia a národný koordinátor

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice– fyzika

RNDr. Erik Szabo, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – chémia


Zoznam súťažiacich:

Družstvo A – strieborná medaila

Emil Lelák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov   
Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová, Košice  

Družstvo B – strieborná medaila

Michal Lelák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov    
Peter Rukovanský, Gymnázium, Nové Zámky
Jakub Barát, ŠpMNDaD, Bratislava

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov