IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / 16. ročník 2017/2018

16. ročník 2017/2018

V dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 sa v Ljubljane, Slovinsko uskutočnil 16. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO).

Súťaže sa zúčastnilo 25 krajín, ktoré spolu priviedli 52 súperiacich družstiev. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá v sprievode troch vedúcich pedagógov.

Naša krajina opäť potvrdila, že patrí k európskej špičke v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín. Z Ljubljany sme si priniesli jednu zlatú a jednu bronzovú medailu !  

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Portugalsku. Slovensko bude organizovať túto olympiádu v roku 2020, kedy budeme hostiť tých najlepších študentov z Európy pre oblasť prírodných vied.

svk team 

foto: celá 9-členná delegácia SR 

_nt32834

foto (Nebojša  Tejić / STA): zlatí medailisti Alica Ištoková a Ronald Doboš 

 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia a národný koordinátor

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice– fyzika

RNDr. Erik Szabó, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – chémia


Zoznam súťažiacich:

Družstvo B – zlatá medaila

Alica Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
Ronald Doboš, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Tomáš Štefanov, Gymnázium, Malá Hora 3, Martin   

Družstvo A – bronzová medaila

Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava
Samuel Novák, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Adam Chalúpek, Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava

 

spracovala: BKN 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov