IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / Adresár

Adresár

Organizačné zabezpečenie EUSO:

Barbora Knaperková  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 300
mob.: +421 905 44 82 27                                                                                                                                                                                         e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk  

 

Odborné a obsahové zabezpečenie EUSO:

RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
národná koordinátorka EUSO

Katedra genetiky PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 268  
e-mail. sevcovicova@fns.uniba.sk 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov