IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Európa v škole / 65. ročník Európa v škole, 2017/2018

65. ročník Európa v škole, 2017/2018

EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL 

easEurópa v škole (EvŠ/EaS) je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 - 19 rokov. Projekt je organizovaný v asociovaných krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k aktívnemu občianstvu.

Od školského roku 2017/2018 je projekt EURÓPA V ŠKOLE v Slovenskej republike organizovaný len cez eTwinning.

 

 euetwinning

 

65. ročník EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov