IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Európa v škole / Kontakt

Kontakt

  PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
  koordinátorka projektu EURÓPA V ŠKOLE v SR

  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
  Karloveská 64
  842 58 Bratislava 4

  tel.: +421 2 502 22 317
  e-mail: natasa.ondruskova@fedu.uniba.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov