IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 49. ročník FO, 2007/2008 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Zadania a riešenia domáceho kola kategórie A

Zadania domáceho kola, kategórií B,C,D

Preklady:

  • Zadania kat. B - maďarská verzia
  • Zadania kat. C - maďarská verzia
  • Zadania kat. D - maďarská verzia

Pokyny a zadania domáceho kola, kategórií E,F,G

Preklady:

  • Zadania kat. E - maďarská verzia 
  • Zadania kat. F - maďarská verzia 
  • Zadania kat. G - maďarská verzia

Pokyny: 

  • Pokyny domáceho kola kat. E,F,G


Zadania a riešenia okresného kola kategórií E, F

Preklady:

  • Zadania kat. E - maďarská verzia
  • Zadania kat. F - maďarská verzia


Zadania a riešenia krajského kola kategórie A

 Zadania a riešenia krajského kola kategórií E, F

Preklady:

  • Zadanie kat. E - maďarská verzia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov