IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 50. ročník FO, 2008/2009 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Zadania a riešenia úloh domáceho kola, kat. E, F, G

Preklady:

 • Zadania kat. E - maďarská verzia
 • Zadania kat. F - maďarská verzia
 • Zadania kat. G - maďarská verzia

 Zadania a riešenia úloh domáceho kola kat. A

Zadania a riešenia úloh domáceho kola kat. B, C, D

Preklady:

 • Zadania kat. B - maďarská verzia
 • Zadania kat. C - maďarská verzia
 • Zadania kat. D - maďarská verzia

Zadania a riešenia úloh okresného kola kat. E, F

Preklady:

 • Zadania kat. E - maďarská verzia
 • Zadania kat. F - maďarská verzia

Zadania a riešenia úloh krajského kola kat. A

Zadania a riešenia úloh krajského kola kat. E

Zadania a riešenia úloh krajského kola kat. B, C, D

Preklady:

 • Zadania kat. B - maďarská verzia
 • Zadania kat. C - maďarská verzia
 • Zadania kat. D - maďarská verzia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov