IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 51. ročník FO, 2009/2010 / celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 51. ročníka Fyzikálnej olympiády sa konalo  8. - 11. 4. 2010 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Z 32 súťažiacich sa 16 z nich stalo úspešnými riešiteľmi. Konečné poradie a bodové hodnotenie nájdete vo výsledkovej listine.

Zoznam postupujúcich žiakov

Pozvánka

 
Výsledková listina 51. ročníka CK FO v kategórii A

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov