IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 52. ročník FO, 2010/2011 / Celoštátne kolo / zoznam pedagogickeho sprievodu

zoznam pedagogickeho sprievodu

Zoznam oficiálneho pedagogického sprievodu, celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády, 52. ročník, 2010/2011

Prosíme súťažiacich, aby kontaktovali oficiálny pedagogický sprievod, kontakt bol zaslaný súťažiacim na ich mailové adresy. Za menom oficiálneho pedagogického sprievodu uvádzame v zátvorke súťažiach za kraj, ktorým je uvedená osoba sprievodom.

BA kraj : RNDr. Eva Trebatická (Balog, Pulmann, Šichman); Peter Vanya (Pospíšilová, Večerík, Dupej, Vavrík)

TT kraj: RNDr. Pavol Hazucha (Hruška, Melicher, Pločeková)

TN kraj: RNDr. Dušan Pelech (Švančara, Kosec, Beznák, Jančo)

NR kraj: RNDr. Barnabáš Ipóth (Park, Urge, Kocmánek)

BB kraj: doc. Ing. Ján Klima, CSc. (Fodorová)

ZA kraj: Dušan Nemec (Vrábel, Vlček, Kekely)

KE a PO kraj: RNDr. Jozef Smrek (Kocák, Hvizdoš, Šafin)


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov