IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 52. ročník FO, 2010/2011 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Celoštátne kolo:

     kategória A

Krajské kolo:

     kategória A 

     kategória B

     kategória C

     kategória D

     kategória E

Obvodné kolo:

     kategória E

     kategória F

     kategória G

Školské kolo:

     kategória A

     kategória B

     kategória C

     kategória D

     kategória E

     kategória F

     kategória G:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov