IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 56. ročník FO, 2014/2015 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 4. – 12. 7. 2015 sa v Mumbai, India konal 46. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

Súťaže sa zúčastnilo 391 súťažiacich z 82 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. Priemerné umiestnenie družstva SR okolo 26. miesta je pri priemernej účasti 80 krajín umiestnenie v prvej tretine. Systém prípravných sústredení v kombinácii s Fyzikálnym korešpondenčným seminárom sa ukazuje ako účinný nástroj pre neformálnu prípravu študentov. Úspešnosť našej reprezentácie významne súvisí s úrovňou podpory talentovej prípravy.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa uskutoční v dňoch 10. – 18. 7. 2016 v Zürichu, Švajčiarsko.


Zoznam dospelých účastníkov:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., EF, Žilinská univerzita, Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina
PaedDr. Ľubomír Konrád, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Zoznam súťažiacich:

Martin Gažo, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava – strieborná medaila
Filip Ayazi, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
Jozef Bucko, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany - bronzová medaila
Dávid Bugár, Gymnázium H. Selyeho, Komárno - bronzová medaila
Miroslav Gašpárek, Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina – čestné uznanie


Ďalšie informácie o súťaži môžete získať na adrese http://www.ipho2015.in/.

dsc_0143 

Zľava:  Filip Ayazi, Jozef Bucko, Martin Gažo, Dávid Bugár, Miroslav Gašpárek

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov