IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 57. ročník FO, 2015/2016 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 10. – 17. 7. 2016 sa v Zürichu, Švajčiarsko konal 47. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

Švajčiarsko usporiadalo túto súťaž v spolupráci s Lichtenštajnským kniežatstvom a celkovo sa jej zúčastnilo 358 súťažiacich z 84 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. V neoficiálnom poradí zo všetkých 84 krajín sa Slovensko umiestnilo podľa počtu získaných bodov na 20. mieste celkovo a v poradí krajín EÚ, ktorých počet bol 39, na 4. mieste.
Ziskom jednej striebornej a štyroch bronzových medailí sa potvrdili výsledky z minuloročnej súťaže a udržala sa úroveň z predchádzajúcich ročníkov.

Podľa vedúceho delegácie prof. Ing. Iva Čápa, CSc. problematika a náročnosť úloh na medzinárodnej súťaži značne prekračuje rámec osnov na slovenských stredných školách, a preto pre úspešnosť v takomto medzinárodnom porovnávaní je mimoškolská výchova, ktorú predstavuje najmä Fyzikálna olympiáda na Slovensku a s ňou spojené aktivity, veľmi dôležitá.
Nasledujúci 48.ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády - IPhO 2017 sa uskutoční v Indonézii (predpokladá sa Denpasar, Bali) a termín konania zatiaľ nie je určený.

Zoznam dospelých účastníkov:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – vedúci delegácie (Žilinská univerzita v Žiline)
RNDr. Ľubomír Mucha  pedagogický vedúci (CVČ-RCM Košice)
prof. Ing. Klára Čápová, PhD.  pozorovateľ (Žilinská univerzita v Žiline)

Zoznam súťažiaci:

Martin Gažo, Gymnázium pre MND, Skalická, Bratislava – strieborná medaila
Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – bronzová medaila
Juraj Halabrin, Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila
Juraj Májek, Gymnázium Grösslingová, Bratislava – bronzová medaila
Adam Škrlec, Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: http://www.ipho2016.org  a http://fo.uniza.sk 

foto%20ipho
  Slovenská delegácia: Ľ. Mucha, M. Gažo, A.Škrlec, J. Halabrin,
J. Lipták, J. Májek, K. Čápová, I. Čáp

Zdroj: archív slovenskej delegácie IPHO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov