IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 61. ročník FO, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A:  

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A, sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.       

Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas koronavírusu

 

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov