IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 61. ročník FO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

EuPhO, 4. ročník  

Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník (EuPhO – European Physics Olympiad) sa uskutoční v termíne 20. – 26. júla 2020 dištančnou formou. Slovensko bude mať reprezentačné zastúpenie.

EuPhO 2020

 

Reprezentačné družstvo SR

RNDr. Ľubomír Mucha – vedúci reprezentácie

Jozef Csipes – Gymnázium, Gymnázium, Grösslingová 19, Bratislava
Ronald Doboš – Gymnázium, Poštová 9, Košice
Martin Opat – Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, Trenčín
Marcel Polák – Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Dorota Porubská – Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


IPhO, 51. ročník  

Organizačný výbor 51. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (IPhO – International Physics Olympiad) vydal oficiálne  rozhodnutie o presunutí ročníka súťaže. Nový plánovaný termín a miesto je 17. – 25. júl 2021, Vilnius, Litva.  

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov