IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 62. ročník FO, 2020/2021 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

EuPhO, 5. ročník  . 

Európska fyzikálna olympiáda, 5. ročník (EuPhO – European Physics Olympiad) sa bude konať online v dňoch 19. – 26. júna 2021. 


IPhO, 51. ročník  

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 51. ročník (IPhO – International Physics Olympiad) je plánovaná v termíne 17. – 25. júla 2021, Vilnius, Litva. 51. ročník súťaže bol na základe oficiálneho rozhodnutia presunutý z vlaňajška, kedy sa neuskutočnil kvôli pandémii koronavírusu SARS-CoV-2.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov