IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 62. ročník FO, 2020/2021 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo : Pozor: termín ukončenia pre kategóriu A, E, F sa posúva na 20.2.2021 (z pôvodného termínu 12.2.2021)! 

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy
  • kategória F – úlohy
  • kategória G – úlohy

Krajské kolo

  • kategória A – úlohy
  • kategória B – úlohy
  • kategória C – úlohy
    kategória D – úlohy
  • kategória E – úlohy

Celoštátne kolo

kategória A – úlohy

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov