IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / IPhO

Medzinárodná fyzikálna olympiáda

 

Správa zo 49. ročníka Medzinárodnej fyzikálne olympiády, Lisabon, Portugalsko (21. – 29. 7. 2018)  

Správa zo 48. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Yogyakarte, Indonézia (16. – 24. 7. 2017)

Správa zo 47.ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Zurichu, Švajčiarsko (11. - 17. 7. 2016)

Správa zo 41. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Záhrebe, Chorvátsko

Správa zo 40. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Meride, Mexiko

Správa z 39. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Hanoi, Vietnam

Správa z 38. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Isfaháne, Irán


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov