IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / Linky

Linky

Linky na www stránky s informáciami o Fyzikálnej olympiáde

www.fpv.utc.sk/fo
Oficiálna stránka Slovenského výboru fyzikálnej olympiády. Na stránke nájdete aktuálne zadania úloh FO, archív úloh FO, výsledkové listiny...

www.fmph.uniba.sk
Informácie o možnostiach štúdia na FMFI UK

www.fks.sk
Zadania a akcie Fyzikálneho korešpondenčného seminára.

https://www.ipho2021.lt/
Oficiálna stránka medzinárodnej FO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov