IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / Medzinárodná súťaž Náboj

Medzinárodná súťaž Náboj

Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom riešení úloh z matematiky a fyziky, v ktorej proti sebe bojujú päťčlenné tímy študentov jednotlivých stredných škôl. Náboj je organizovaný vždy súčasne v rôznych mestách niekoľkých krajín; na Slovensku sú to Bratislava a Košice. 

Náboj sa každoročne organizuje trikrát - Matematický Náboj v apríli, Fyzikálny Náboj v novembri a matematicko-fyzikálny Náboj Junior (určený základoškolákom) koncom novembra. Súťaž funguje tak, že za vyriešenie každej úlohy získava tím body a zadania ďalších, ťažších úloh. Po 120 minútach čistého času sa určí poradie škôl podľa počtu získaných bodov.  
  
Organizátormi súťaže Náboj sú na Slovensku vysokoškolskí študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  
Viac informácií nájdete na stránkach physics.naboj.orgmath.naboj.orgjunior.naboj.org

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov