IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 36. ročník GO, 2007/2008 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY:

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

Krajské kolo GO pre SŠ:

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

  • 1. ročník gymnázií - úlohy 
  • 2. a 3. ročník gymnázií - úlohy 
  • 4. ročník gymnázií - úlohy 
  • SŠ bez vyučovania geografie - úlohy 
  • test z angličtiny

SK GO zatiaľ autorské riešenia úloh CK GO pre SŠ nedodala.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov