IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 37. ročník GO, 2008/2009 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Strečno, 17. - 19. 4. 2009

Výsledkové listiny:

 

 

Celoštátne kolo GO pre kat. E, F, G, Vinné, 3. - 5. 4. 2009

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov