IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 37. ročník GO, 2008/2009 / IGEO

MEGEO

Stredoeurópska geografická olympiáda
15. - 20. 9. 2009, Chorzów a Bielsko-Biala, Poľsko

Zoznam postupujúcich:

Gubčo Adrian, Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Hladký Michal, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Lorinc Michal, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Weinzettelová Silvia, Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina

Medzinárodná geografická olympiáda pre ZŠ
10. - 17. 7. 2009, Mexico City, Mexiko

Zoznam postupujúcich:

Daňová Lucia, ZŠ, Centrum II 34, Dubnica nad Váhom
Kolcunová Michaela, ZŠ, Fábryho 44, Košice
Tekeli Ľubomír, ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov