IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 39. ročník GO, 2010/2011 / Celostatne kola

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z: 8. – 9. 4. 2011, Ružomberok

Výsledkovíé listiny:

 

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E, F, G: 6. – 7. 5. 2011, Turany

Výsledkovíé listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov