IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 39. ročník GO, 2010/2011 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ:

Obvodné kolo GO pre ZŠ a OG:

Obvodné kolo GO pre ZŠ a OG (maďarská verzia):

Krajské kolo GO pre SŠ:

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG:

 • 6. ročník a 1. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník a 1. ročník OG - praktická časť - úlohy a riešenia 
 • 7. ročník a 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník a 2. ročník OG - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a 3. ročník OG - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 3. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, CD, Z:

Celoštátne kolo GO pre kat. E, F, G:

 • 7. ročník a 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník a 2. ročník OG - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník - monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • 8. ročník a 3. ročník OG - praktická časť – úlohy a riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - praktická časť – úlohy a riešenia
 • 3. ročník OG - monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov