IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 39. ročník GO, 2010/2011 / Svetový šampionát National Geographic (NGWC 2011)

Svetový šampionát National Geographic (NGWC 2011)

Na základe výsledkov Sústredenia pred NGWC, ktoré sa uskutočnilo 30. 5. – 2. 6. 2011 v Nitre na Svetový šampionát National Geopgraphic 2011 do San Francisca postupujú:

Natália Hofierková, ZŠ, Kúpelná 2, Prešov
Marek Koňak, ZŠ, Nad medzou 1, Spišská Nová Ves
Miroslav Novák, ZŠ, Krosnianska 4, Košice

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov