IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 41. ročník GO, 2012/2013 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, CD, Z: 26. – 28. 4. 2013, Bratislava 

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: Peter Deďo, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov (kat. A), Jakub Konečný, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany (kat. B), Dominik Kevický, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin (kat. CD)
a Ľubomír Tekeli, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves (kat. Z).   

Cenu Michala Zaťka získala Andrea Matúšová, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom.  

Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR získal Jakub Konečný, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany.

      

Celoštátne kolo GO, kat. E, F, G: 10. – 11. 5. 2013, Bratislava

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov