IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 41. ročník GO, 2012/2013 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

Obvodné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

 • 6. ročník a 1. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia 
 • 6. ročník a 1. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia
 • 7. ročník a 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia 
 • 7. ročník a 2. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia
 • 8. ročník a 3. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia
 • 8. ročník a 3. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia  

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E, F, G

 • 7. ročník a 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia
 • 7. ročník a 2. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia 
 • 8. ročník a 3. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia
 • 8. ročník a 3. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohy, riešenia
 • 9. ročník a 4. ročník OG - praktická časť - úlohy, riešenia  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov