IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 42. ročník GO, 2013/2014 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, CD, Z: 25. – 27. 4. 2014, Prešov

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Richard Krumaj, Gymnázium, L. Sáru 1, Bratislava, kat. B – Andrej Bocán, Gymnázium J. Hollého, Trnava, kat. CD – Peter Kicko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, kat. Z – Patrik Hanzel, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza.

Cenu M. Zaťka získal Adam Rehák, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom.

 

Celoštátne kolo GO, kat. E, F, G: 9. – 10. 5. 2014, Prešov

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov