IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 42. ročník GO, 2013/2014 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich

Zoznam súťažiacich

Béber Matúš, Komárno
Beňadik Pavol, Prievidza
Bublák Andrej, Rabčice
Bučeková Nina, Senec
Búran Andrej, Senica
Cintulová Eva, Nitra
Cocuľa Michal, Svidník
Černák Matúš, Hontianske Nemce
Danková Radoslava, Tesárske Mlyňany
Duchoslav Tomáš, Bratislava
Ferko Vincent, Krompachy
Grenda Vincent, Revúca
Hamar Oliver, Revúca
Hlaváč Vincent, Nové Mesto nad Váhom
Hrčková Alexandra, Košice
Hrivnák Richard, Bratislava
Hudák Ivan, Liptovský Mikuláš
Jobus Jakub, Piešťany
Karácsony Eszter, Dunajská Streda
Karas Adam, Levice
Kocka Tomáš, Krupina
Kolenová Katarína, Považská Bystrica
Kováč Viliam, Martin
Kozak Martin, Košice
Maixner Samuel, Trnava
Major Peter,  Galanta
Miškovský Martin, Rajec
Našta Samuel, Vranov nad Topľou
Nedeľa Michal, Bratislava
Ondrija Samuel, Prešov
Pencák Branislav, Spišská Nová Ves
Peťura Samuel, Michalovce
Podhorová Eva, Zlaté Moravce
Porubská Dorota, Bardejov
Prášil Filip, Malacky
Radler Radovan, Zvolen
Regecová Simona, Snina
Sojka Peter, Valaská
Sušienka Martin, Martin
Svetozarov Nikola, Košice
Szabová Kristína, Žilina
Šimunek Tadeáš, Šurany
Šinka Martin, Trnava
Škarbala Daniel, Žabokreky nad Nitrou
Tomana Matej, Bratislava
Truhlík Patrik, Stará Turá
Turňa Adam, Dubnica nad Váhom
Venglik Jakub, Kežmarok

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov