IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 43. ročník GO, 2014/2015 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z: 24. – 26. 4. 2015, Nitra

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Štefan Štec, Gymnázium, Poštová 9, Košice, kat. B – Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice, kat. CD – Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, kat. Z – Patrik Hanzel, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza.

Cenu dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre získal Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava.   

Cenu M. Zaťka získal Daniel Paluba, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. 

 

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E: 15. – 16. 5. 2015, Nitra

Výsledková listina:

Ceny dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre získali: Richard Hrivnák, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava a Samuel Hríbik, Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov