IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 43. ročník GO, 2014/2015 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich na CK GO, kat. E

Zoznam postupujúcich súťažiacich na CK GO, kat. E

Bratislavský kraj:

Bučeková Nina, Gymnázium A. Bernoláka, Senec
Deraj Matej, Základná škola, Žitavská 1, Bratislava
Hrivnák Richard, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Miadok Martin, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Trnavský kraj:

Antálek Rudolf, Základná škola, Gorkého 4, Skalica
Búran Andrej, Gymnázium L. Novomeského, Senica
Karácsony Eszter, Gymnázium A. Vámbéryho, Dunajská Streda
Poturnay Marián, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany 

Trenčiansky kraj:

Dobrevová Mária, Základná škola, Slatinská 3, Beluša
Hríbik Samuel, Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
Krchlíková Simona, Základná škola, Školská 219, Žabokreky
Staník Michal, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

Nitriansky kraj:

Béber Matúš, Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno
Brezina Peter, Základná škola, Benkova 34, Nitra
Molnár Matyás, Základná škola E. Adyho, Štúrovo
Šimunek Tadeáš, Cirkevná základná škola Ž. Bosniakovej, Šurany

Banskobystrický kraj:

Belko Adam, Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica
Čerman Matej, Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Liptáková Miroslava, Základná škola, P. Jilemnického 2, Zvolen
Petráš Ján, Základná škola, č. 77, Hontianske Nemce

Žilinský kraj:

Ilko Daniel, Základná škola, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
Sušienka Martin, Základná škola A. Dubčeka, Martin
Vengrin Miroslav, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Zalibera Adam, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Prešovský kraj:

Cocuľa Michal, Základná škola, Karpatská 11, Svidník
Mezovský Pavol, Základná škola, Š. Náhlaku 10, Liptovská Teplička
Pomietlo Róbert, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad
Šima Dávid, Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Prešov

Košický kraj:

Kincel Samuel, Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce
Kirnágová Andrea, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Pencák Branislav, Základná škola, Nad medzou 1, Spišská Nová Ves
Šatala Dávid, Základná škola, Školská 334, Michaľany

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov