IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 43. ročník GO, 2014/2015 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 11. – 17. 8. 2015 sa v Tveri, Ruská federácia uskutočnil 12. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády.

Konkurencia z ostatných štátov sveta bola aj tento rok obzvlášť vysoká. Významnú úlohu v tomto prípade zohrávajú skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov Geografickej olympiády. Študenti, ktorý už absolvovali Medzinárodnú geografickú olympiádu majú výraznú výhodu pred ostatnými súťažiacimi. V tíme Slovenskej republiky bol iba jeden takýto študent. Žiaľ svoje skúsenosti nezúročil v adekvátnej medailovej forme. Možno je to jeden z dôvodov, prečo grémium zložené zo zástupcov zúčastnených krajín po hlasovaní prijalo obmedzenie pre študentov, ktorí sa môžu na Medzinárodnej geografickej olympiády zúčastniť maximálne dvakrát. Najlepšie výsledky dosahujú slovenskí študenti v časti práca v teréne. Naopak, najproblematickejšou časťou sa tento rok javil vedomostný test. Aj keď podľa údajov vedenia Medzinárodnej geografickej olympiády nie sú evidentné rozdiely medzi anglicky hovoriacimi a ostatnými študentmi v dosahovaní výsledkov, práve v tomto vidíme najväčšie nedostatky. Súťaž sa totiž organizuje výhradne v anglickom jazyku. Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 164 súťažiacich zo 41 štátov sveta. Okrem toho boli účastníkmi medzinárodnej olympiády aj pozorovatelia z Kanady, Iránu a Švajčiarska.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Pekingu, Čína v dňoch 17. – 21. 8. 2016. Ďalšou medzinárodnou geografickou súťažou, ktorej sa Slovensko zúčastňuje spravidla raz za dva roky, je Svetový šampionát National Geographic (NGWC). Informácie o jej zorganizovaní v roku 2016 nie sú zatiaľ známe. V roku 2015 sa táto súťaž neorganizovala.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. František Križan, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Róbert Čičmanec, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Patrik Šepelák, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava
Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Ďalšie informácie nájdete na: http://igeo2015.com

leninovo%20nam

Slovenská delegácia: G. Zubriczký, R. Čičmanec, M. Šinka, A. Turňa, P. Šepelák, F. Križan.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov