IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 44. ročník GO, 2015/2016 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z, 29. 4. – 1. 5. 2016, Banská Bystrica:

Výsledkové listiny:


Ceny dekanky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici získali: Marek Koňak, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, Eszter Karácsony, Gymnázium Á. Vambéryho, Dunajská Streda. 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Modra, kat. B – Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava, kat. CD – Adriana Hološková, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, kat. Z – Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice.

Cenu Michala Zaťka získal Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Modra.

 


Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E, 13. – 14. 5. 2016, Banská Bystrica:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: Tomáš Chovančák, ZŠ, Krosnianska 4, Košice, Dorota Porubská, ZŠ, L. Svobodu 16, Bardejov.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov