IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 44. ročník GO, 2015/2016 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich kat. E

Zoznam súťažiacich kat. E

BA:

Banci Peter
Bučeková Nina
Lisý Ján
Řehulka Erik

TT:

Búran Andrej
Hanzalík Michal
Jobus Jakub
Major Peter

TN:

Brokeš Martin
Krchlíková Simona
Petrov Samuel
Pribišová Dobroslava

NR:

Balega Martin
Béber Matúš
Černák Timotej
Ivančík Samuel

BB:

Jasovský Andrej
Ševčík Jozef
Sojčiak Martin
Turan Krištof

ZA:

Buliak Ján
Haluška Jakub
Lendóci Andrej
Prielomek Tomáš

PO:

Jacko Miloš
Pomietlo Róbert
Porubská Dorota
Šima Dávid

KE:

Chovančák Tomáš
Jakubov Bruno
Knut Samuel
Szemán Daniel

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov