IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 44. ročník GO, 2015/2016 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich

Zoznam súťažiacich kategórií A, B, CD a Z

Kategória A:

 1. Bače Dávid
 2. Borovský Dominik
 3. Čambál Dominik
 4. Gajdoš Juraj
 5. Galamb Matej
 6. Gorová Jana
 7. Gurtler Filip
 8. Kasperkevičová Viktória
 9. Kochanová Erika
 10. Kuna Ladislav
 11. Kýška Adriaán
 12. Lupánová Zuzana
 13. Mojská Mária
 14. Prášil Filip
 15. Revický Matúš
 16. Vašková Aneta

Kategória B:

 1. Andruch Michael
 2. Balintová Iveta
 3. Compeľ Dominik
 4. Cseryová Viktória
 5. Gulas Matej
 6. Hermanová Barbora
 7. Kohútová Zuzana
 8. Košťál Peter
 9. Lysáková Patrícia
 10. Motyčka Matej
 11. Nemčovič Richard
 12. Pavlíková Lucia
 13. Šinka Martin
 14. Tordová Veronika
 15. Vitkovič Juraj

Kategória CD:

 1. Fejová Veronika
 2. Hološková Adriana
 3. Lopuch Ondrej
 4. Okruhlicová Natália
 5. Podskočová Petra
 6. Rišková Veronika
 7. Škripko Peter
 8. Šulko Adam
 9. Zalibera Adam
 10. Žaková Veronika

Kategória Z:

 1. Berčík Marek
 2. Hanzel Patrik
 3. Hložková Kristína
 4. Karaczony Ester
 5. Koňak Marek
 6. Lalák Michal
 7. Lipták Jozef
 8. Matuška Samuel
 9. Mucha Tomáš
 10. Mydla Patrik
 11. Nedeľka Michal
 12. Šinka Martin
 13. Truchan Daniel
 14. Verčimák Adrián
 15. Veselovský Martin
 16. Vitkovič Michal

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov