IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 44. ročník GO, 2015/2016 / Kategória Z

Kategória Z

  • Výsledky školského kola kat. Z: BA, TT, TN, NR, BB, ZA, PO, KE
  • Na základe výsledkov zo školského kola GO v kategórii Z konaného 5. 2. 2016 rozhodnú jednotlivé krajské komisie GO o postupujúcich súťažiacich do krajského kola GO a budú ich o tejto skutočnosti informovať.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov