IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 44. ročník GO, 2015/2016 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 14. – 23. 8. 2016 sa v Pekingu, Čína uskutočnil 13. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády.

Medzinárodná geografická olympiáda pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, cvičenia v teréne a multimediálny test.
13. ročník IGEO prebiehal výlučne v angličtine a vo výsledkoch súťaže sa prejavila dominancia súťažiacich s anglickým materinským jazykom alebo súťažiacich zo škôl s vyučovaním všetkých predmetov v angličtine.
Výsledky družstva SR v 13. ročníku IGEO sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi priaznivé vďaka bronzovej medaile a nadväzujú plnohodnotne na úspechy zo starších ročníkov IGEO, napr. v Tunisku v roku 2008. Družstvo má každým rokom silnejšiu konkurenciu, pretože pribúdajú nové a nové družstvá. Kým nedávno súťažilo okolo 30 družstiev, tento rok ich už bolo 45.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Belehrade, Srbsko. Dátum konania bude spresnený.

Zoznam dospelých účastníkov:


Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava


Zoznam súťažiacich:

Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice – bronzová medaila
Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Námestie Slobody 5, Modra
Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, Trnava
Adam Zalibera, Gymnázium A. Bernoláka, Ulica Mieru 23, Námestovo

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.igeo2016.org/dct/page/1 .

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov