IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 45. ročník GO, 2016/2017 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 45. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z, 21. – 23. 4. 2017, Košice:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dorota Porubská, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov, kat. B – Martin Matejka, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok, kat. CD – Diana Virgovičová, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok, kat. Z – Peter Ridilla, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získal Ján Maťufka, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov.

Cenu Michala Zaťka získala Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice. 

 

Celoštátne kolo 45. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 19. – 20. 5. 2017, Košice:

Výsledková listina:


Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal v kat. E: Adam Čabrák, Základná škola, Krosnianska 4, Košice.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov