IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 45. ročník GO, 2016/2017 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 2. – 8. 8. 2017 sa v Belehrade, Srbsko uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády. 

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, multimediálny test a praktický, terénny test s analytickým výstupom. Súťaž prebieha výlučne v angličtine. Súťaží sa aj v prezentácii družstiev na zadanú tému (postery s obhajobou). Tento rok to bola téma „Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine“.

Naši súťažiaci dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal zlato Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Quebecu, Kanada

Zoznam dospelých účastníkov:

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava

Zoznam súťažiacich: 

Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice – zlatá medaila 
Pavol Frankovský, Ev. kolegiálne gymnázium, Nám. legionárov 3, Prešov
Ján Maťufka, Gymanázium sv. Mikuláša, Prešov
Filip Prášil, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na: http://igeobelgrade.edu.rs/.

img_03

Slovenská delegácia na exkurzii
Foto: L. Tolmáči

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov