IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 46. ročník GO, 2017/2018 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 46. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 23. – 25. 3. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno,
kat. B – Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec, kat. Z – Tomáš Chovančák, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Cenu Michala Zaťka získal Marek Sartoris, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Adrián Verčimák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov.. 

     

Celoštátne kolo 46. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 18. – 19. 5. 2018, Bratislava:


Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal Michal Kyselica, ZŠ, Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov