IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 46. ročník GO, 2017/2018 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich kat. E

Zoznam súťažiacich kat. E

Ambróz Andrej
Beľa Adrián
Beleš Samuel
Belmenen Aaron
Čabrák Adam
Černická Ema
Elischer Samuel
Feckanin Branislav
Forgáčová Hana
Gallová Barbora
Hajdúch Peter
Hliboká Nina Anna
Hnila Boris
Janíček Samuel
Kyselica Michal
Lendvay Tomáš
Maladiová Natália
Mašlejová Jana
Melkus Jakub
Mičo Miroslav
Mikula David
Mikuš Andrej
Mitter Bruno
Obšatník Peter
Pivko Pavol
Siviček Filip
Strapek Adam
Šrank Michal
Števík Štefan Henrri
Tarkoš Tomáš
Vargovčíková Klára
Veselý Alex

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov