IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 46. ročník GO, 2017/2018 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 31. 7. – 6. 8. 2018 sa v Quebecu, Kanada uskutočnil 15. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády. 

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, multimediálny test a praktický, terénny test s analytickým výstupom. Súťaž prebieha výlučne v anglickom jazyku.

Naši súťažiaci získali jednu bronzovú medailu. Medzinárodnej geografickej olympiády sa zúčastnilo 170 súťažiacich zo 42 krajín.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Hong Kongu, Čína. 

Zoznam dospelých účastníkov:

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava

Zoznam súťažiacich: 

Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno  
Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec – bronzová medaila
Matej Galamb, Gymnázium, Alejová 1, Košice
Ema Podhorná, Gymnázium, F. G. Lorcu, Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na: http://igeo2018.ulaval.ca/.

 

igeo 2018 

 Slovenská delegácia: N. Bučeková, E. Podhorná, M. Galamb, M. Béber, L. Tolmáči, G. Zubriczký.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IGEO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov