IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 47. ročník GO, 2018/2019 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 29. – 31. 3. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Matej Galamb, Gymnázium, Alejová 1, Košice, kat. B – Peter Sojka, Gymnázium J. Chalupku, Brezno, kat. Z – Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno.

Cenu Michala Zaťka získali: Marek Sartoris, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda, Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec, Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno. 


Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 17. – 18. 5. 2019, Ružomberok:

Výsledková listina:

Cenu dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku získal Lukas Michna, ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal Bruno Mitter, Základná škola, Školská 1, Fiľakovo.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov