IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 47. ročník GO, 2018/2019 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 30. 7. – 6. 8. 2019 sa v Hong Kongu, Čína, uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády. 

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, multimediálny test a praktický, terénny test s analytickým výstupom. Súťaž prebieha výlučne v anglickom jazyku.

Naši súťažiaci získali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Medzinárodnej geografickej olympiády sa zúčastnilo 160 súťažiacich zo 44 krajín.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Istanbule, Turecko. 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc.. RNDr. František Križan, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava

Zoznam súťažiacich: 

Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno strieborná medaila 
Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec – bronzová medaila
Daniela Dančejová, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Matej Galamb, Gymnázium, Alejová 1, Košice
 

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.eduhk.hk/igeo2019/

 

67418125_377033256340912_2955995182589280256_n
 

 Slovenská delegácia na Medzinárodnej geografickej olympiáde v Číne.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IGEO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov