IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 48. ročník GO, 2019/2020 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 24. 4. 2020 dištančnou formou. Diplomy, medaily a ceny víťazom budú zaslané klasickou poštou. Ceny M. Zaťka a prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti neboli v tomto školskom roku udelené.  

Výsledkové listiny:


Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. E:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. Ako určitá náhrada bola v školskom roku 2019/2020 pre žiakov, ktorí v kategóriách E a F mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády ponúknutá možnosť zapojiť sa dištančne dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ určenej pre súťažiacich Geografickej olympiády kat. E a F. Súťaž zorganizovala Slovenská komisia Geografickej olympiády s podporou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Sponzorsky prispeli: Mapa Slovakia, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti Dajama, Stiefel a Dr. Oetker.    

Víťazmi v kat. E sa stali: 1. miesto – Hugo Gál, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen, 2. miesto – Tomáš Otrubčák, Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín a 3. miesto – Milan Polák, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Víťazmi v kat. F sa stali: 1. miesto – Daniel Hrinko, Základná škola, Školská 2, Michaľany, 2. miesto – František Ivicze, Základná škola J. Murgaša, Šaľa a 3. miesto – Lukáš Švec, Základná škola, Gorazdova 6, Bánovce nad Bebravou.  

Výsledkové listiny:

Autorské riešenie dištančného testu

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov